Nhạc Trữ Tình
Lệ Tình Bảo Trung
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Người Đã Thay Lòng Đào Phi Dương
Mùa Thu Lá Bay Nguyễn Thiên Kim
Đàn Bà Vũ Hoàng
Thương Lắm Cà Mau Cao Hoàng Nghi - Hồng Phấn
Con Sóng Nghèo Tuấn Khương