Nhạc Trữ Tình

Câu Hỏi Tình Yêu Nam Cường - Cẩm Loan
Đoạn tuyệt Diễm Quỳnh
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lều Phương Anh
Hai Ngã Rẽ Vũ Hoàng
Chuyện Tình Em Với Tôi Tuấn Quang - Lam Ngoc Dao
Qua Cơn Mê Quỳnh Như
Chiều Sân Ga Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
LK Chachacha Tình Em Biển Rộng Sông Dài Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Trách Người Duy Minh - Lâm Bảo Dương