Nhạc Trẻ
Chờ Nguyễn Đình Dũng
An Nhiên Sóc Nâu
Người Lạ Hoàng Nghi Lâm
Chia Tay Tình Đầu Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Si Tình Nhiều Ca Sĩ - Arthur
Và Ngày Nào Đó Vũ Thảo My
Chỉ Còn Những Nỗi Đau Huy Vạc - Ngô Duy Dương
Ai Chiến Đinh
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Đế Vương

Đình Dũng

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07