Nhạc Trữ Tình

Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Trần Xuân - Hồng Quyên
Mộng Sầu Trương Phi Hùng
Thôi Khắc Minh - Hồng Gấm
Hồi tưởng Quang Minh
Hồn Quê Hoàng Châu
Qua cơn mê Khánh Du
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Phật Tâm Phạm Hồng Biển
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan