Nhạc Trữ Tình

Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
Cỏ Úa Hải Yến - Trịnh Nam Phương
Lý Cái Mơn Ngọc Hân
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh