Nhạc Trữ Tình

Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Bao La Tình Mẹ Khánh Bình
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
Chuyến Đò Không Em Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Vắng Mẹ Ngày Xuân Trần Tuấn Kiệt
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Tình dại khờ Trần Xuân - Hồng Quyên
Thương cha Tiểu Linh - Hồng Phượng
Chú Tiểu Dương Nghi Đình
Một Lần Dang Dở Lâm Hoàng Nghĩa
Nội Tôi Mạnh Quỳnh