Nhạc Trẻ

Em Tìm Về Băng Tình - Alva My
Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân
Hồi Tưởng HamLet Trương
Lonely Đêm Dần Phai Uyên Pím - Dế Choắt
Tình Đơn Phương Nguyễn Hồng Ân
Bụi Đời Thien Phong
Nghe Em Thịnh Suy
Phiêu Du Nhiều Ca Sĩ - CHIPS
Học Cách Làm Cha Lưu Quang Minh
Không Thể Hết Buồn Xuân Nghi - Hoàng Thống