Nhạc Trẻ
Điều Khổ Đau Nhất Long Họ Huỳnh
Chúng Sinh Quang Anh Rhyder
Tro Tàn Chiennhatlang
Thật Là Khó Nhiều Ca Sĩ - Carter Phạm
Để Anh Lo SG Prider - Yuno Bigboi
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Vẫn Mãi Mong Chờ Mỹ Linh - Anh Quân
Về Em Khải
3000KM Sivan
Lời Đường Mật Lyly - HIEUTHUHAI