Nhạc Trữ Tình

Đường Tím Bằng Lăng Thiên Hương - Minh Luân
Đêm Tóc Rối Thy Nhung - Minh Luân
Anh còn nợ em Hải Dương
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
Chiếc Xuồng Thiên Hương - Minh Luân
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tủi phận Dương Chấn Huy
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Dương Chấn Huy