Nhạc Trữ Tình

Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đạo Làm Con Mai Thiên Trang
Điệu Buồn Phương Nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Áo Vũ Cơ Hàn Hoàng Lâm
Lá thư đô thị Nguyễn Đoàn
Người phu kéo mo cau Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Chuyện Một Người Đi Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương
Đoạn cuối tình yêu Duy Thanh - Lưu Ánh Loan
Tâm Sự Với Em Lâm Hoài Phong