Nhạc Việt
Track #1 ZOIE - MAIA
Phố Quen Lan Trinh
Giữa Hai Con Đường Khang Vĩnh Toàn
Đà Nẵng Quê Hương Tôi Nguyễn Đình Thanh Tâm
Hát Câu Con Nhện Giăng Mùng Nguyễn Đình Thanh Tâm
Nhật Ký Đời Tôi Ngô Quốc Linh - Duy Vũ
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh - Ân Thiên Vỹ
Nơi Đâu Cũng Là Nhà Nguyễn Phi Hùng
Người ấy và anh Long Bá Thích