Nhạc Âu-Mỹ

Before James Blake
As I am Justin Bieber - Khalid
Afterthoughts Renforshort
Karrma New Hope Club
Repair Westlife
Stuck With U Justin Bieber - Ariana Grande
Wandered To LA Justin Bieber - Juice WRLD
The Christmas Song Shawn Mendes - Camila Cabello
Daydream Johnny Orlando
The Use In Trying Alessia Cara
Summer Of Love Shawn Mendes - Tainy
Snowchild The Weeknd
Shapeshifter Alessia Cara
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Cà Phê

Min.

08
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

02
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Đế Vương

Đình Dũng

11