Nhạc Trữ Tình

Kỷ Niệm Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Ave Maria, Con Dâng Lời Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Thước Đo Lòng Người Dương Ngọc Đức
Tình thắm duyên quê Trung Hậu - Khang Lê