Nhạc Trữ Tình

Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Trang Nhật Ký Nguyễn Thành Viên
Trộm Nhìn Nhau Đoàn Minh - Quỳnh Thư
Hoa Tím Người Xưa Mỹ Hạnh Bolero
Nhớ Nhau Trong Đời Hồng Phượng
Bài Ca Tết Cho Em Từ Như Tài
Trách chi con đò Bảo Hưng - Lương Khánh Vy
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình
Cho Tôi Xin Tuấn Quang