Nhạc Trữ Tình
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
Trăng Hờn Tủi Hoàng Công Danh
Mẹ Thương Phương Thanh
Hương Sen Hùng Thanh
Gõ cửa trái tim Hoàng Linh - Lâm Sơn
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Bài Ca Tết Cho Em Ngô Quốc Linh
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
999 Đóa Hồng Hương Ngọc Vân
Giòng Lệ 5 Dòng Kẻ