Nhạc Dance
Nụ Cười Rhymastic
Mùa Xuân Ơi (Remix) Dương Nhất Linh
Corona (Remix) Trương Tiến Thành
Rain On Me (Remix) Lady Gaga - Nhiều Ca Sĩ
911 (Remix) Lady Gaga - Nhiều Ca Sĩ
Replay (Remix) Lady Gaga - Dorian Electra
Tàu Về Quê Hương (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Fun Tonight (Remix) Lady Gaga - Pabllo Vittar