Nhạc Trữ Tình
Thu Sầu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cõi nhớ Mai Tuấn
Em Bảo Trung
Em Về Miền Tây Lưu Ánh Loan
Mùa xuân của mẹ Huỳnh Tuấn Linh
Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Giáng Sinh Buồn Micae Lê Hùng
Đêm tâm sự Lương Gia Huy - Ôn Bích Hà
Đèn Khuya Quỳnh Như
Làm Dâu Xứ Lạ Thanh Phong - Diễm Hân
Duyên Phận Quỳnh Như