Nhạc Việt

Mình Cưới Nhau Đi Pjnboys - Huỳnh James
Cảm Ơn Kẻ Thứ Ba Lâm Triệu Minh
Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
Hát Câu Con Nhện Giăng Mùng Nguyễn Đình Thanh Tâm
Nhỏ Ơi Hồ Quang Hiếu
Tết ơi Tết Bé Phan Hiếu Kiên
Một Ngày Em Sẽ Nhiều ca sĩ
Như gió với mây Đình Đại Vũ
Đơn Côi Vĩnh Thuyên Kim
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06