Nhạc Việt

Ngày Anh Đi Triệu Trang
Chim Trắng Mồ Côi Thu Vân - Bùi Trung Đẳng
Tình Vỗ Cánh Bay Đan Trường
Xe đạp ơi Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
Tình Khúc Vàng Đan Trường
Yêu nhau nửa ngày Phan Mạnh Quỳnh
Người Đi Ngoài Phố Phương Anh Bolero
Hoa Học Trò Khánh Linh - Tuấn Hiệp
Thương Hoài Miền Tây Quỳnh Vy - Dang Nguyen