Nhạc Trữ Tình

Dìu Nhau Về Bến Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Chuyến tàu hoàng hôn Lương Tấn Đạt
Bến Đợi Tân Nhàn
Thành Phố Buồn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Gánh Hàng Rong Ngọc Sơn - Hòa Yên
Bài Ca Kỉ Niệm Nhã Ca - Dinh Phuoc