Nhạc Trữ Tình

Lạy Phật Quan Âm Dương Nghi Đình
Đôi Ngả Chia Ly Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đổ Xiêu Trần Xuân
Mùa Xuân Đầu Tiên Nguyễn Hồng Ân
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
Lối Về Xóm Nhỏ Hương Ngọc Vân
Quê mẹ Tâm Như
Dấu Chân Kỷ Niệm Tuấn Quang - Bảo Vân