Nhạc Trữ Tình
Đợi Tôi Về Chế Thanh
Trả Lại Em Cao Hoàng Nghi
Xóm Đêm Quách Thành Danh
Buồn Trong Kỷ Niệm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Qua Cơn Mê (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ba Tôi Trương Phi Hùng
Tình Lỡ Kim Thư
Lạy Mẹ Quan Âm Phương Nghi
Dấu Tình Sầu Dương Ngọc Thái
Cánh Cò Và Dòng Sông Thùy Dương - Hoàng Công Danh