Nhạc Việt
Em Hãy Về Với Anh Bằng Cường - Phạm Thanh Thảo
Bó tay cuộc đời Trương Phi Hùng
3 Ngày Suy Nghĩ Lâm Chấn Huy
Until You Mai Hoàng Anh
Đón Xuân Ngọc Sơn
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa
Hết Phạm Trưởng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10