Lâm Quang Long - Giáng Tiên

Khóc Cho Cuộc Tình Lâm Quang Long - Vy Thúy Hằng
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Xin trả cho em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
Bà vợ của tôi Trường Sơn - Giáng Tiên
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Lê Sang - Giáng Tiên
Dấu Chân Kỷ Niệm (New Ver.) Lê Sang - Giáng Tiên