Lâm Quang Long - Giáng Tiên

Chúc Xuân Vui Vẻ Lâm Quang Long - Khả Di
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Khúc Dân Ca Mừng Sinh Nhật Kim Anh - Lâm Quang Long
Gà Gáy Vu Quy Lâm Quang Long
Bún Nước Lèo Ơi Lâm Quang Long - Trương Như Ý
Khóc Cho Cuộc Tình Lâm Quang Long - Vy Thúy Hằng
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Xin trả cho em Lâm Quang Long - Giáng Tiên