...
LK Ai Khổ Vì Ai Ưng Hoàng Phúc - Lâm Chi Khanh
...
Cho Vừa Lòng Em Ưng Hoàng Phúc - Lâm Chi Khanh
...
Em Rẽ Trái Anh Rẽ Phải Ưng Hoàng Phúc
...
Làm Sao Tốt Cho Cả Hai Ưng Hoàng Phúc - H.a.t
...
...
Căn Gác Trống (Remix) Ưng Hoàng Phúc
...
Biết cách nào để quên Ưng Hoàng Phúc
...
Đôi Tay Vô Tình Ưng Hoàng Phúc
...
Căn Gác Trống Ưng Hoàng Phúc
...
Chạy trốn kỉ niệm Ưng Hoàng Phúc
...
Tưởng Ưng Hoàng Phúc
...
Chàng khờ thủy chung Ưng Hoàng Phúc
...
...
Và Như Thế Em Đi Ưng Hoàng Phúc