...
Tình phụ Kasim Hoàng Vũ
...
Xin trở lại với anh Kasim Hoàng Vũ
...
Tình như lá thu rơi Kasim Hoàng Vũ
...
Yêu phút giận hờn Kasim Hoàng Vũ
...
Còn lại gì cho ta Kasim Hoàng Vũ
...
Hát ru một tình yêu Kasim Hoàng Vũ
...
Câu chuyện tình buồn Kasim Hoàng Vũ
...
...
Đêm cô đơn Kasim Hoàng Vũ
...
Em về đi Kasim Hoàng Vũ
...
Có phải mình mất nhau Kasim Hoàng Vũ
...
Khi Yêu 2 Kasim Hoàng Vũ
...
Tiếc Nuối Kasim Hoàng Vũ
...
Ở Lại Kasim Hoàng Vũ
...
Xin li em Kasim Hoàng Vũ