...
...
...
Một Ngày Mùa Đông (Remix) Trương Khải Minh
...
...
Tập Quên Đi Em Trương Khải Minh
...
Xa Nhau Anh Mới Biết Trương Khải Minh
...
Bước Tiếp Hay Quay Về Trương Khải Minh
...
Miễn Cưỡng Chỉ Thêm Đau Trương Khải Minh
...
...
Làm Sao Để Quên Em Trương Khải Minh
...
Suy Nghĩ Lại Em Trương Khải Minh
...
Tự Hỏi Lòng Trương Khải Minh
...
Làm Sao Tốt Cho Cả Hai (Dj Eric T-j Remix) Bảo Châu - Trương Khải Minh
...
...
Trách Nhau Để Được Gì Trương Khải Minh