Đông Nguyễn

Tình Nghèo Có Nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Đêm Tâm Sự Đông Nguyễn
Chiều Sân Ga Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Tình tuổi ô mai Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Lk Lan Và Điệp Trần Xuân - Đông Nguyễn
Nếu Điều Đó Xảy Ra Trần Xuân - Đông Nguyễn
Tình nghèo có nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Áo đẹp nàng dâu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Áo Đẹp Nàng Dâu Phương Lan - Đông Nguyễn
Sến Đông Nguyễn
Duyên hồng Đông Nguyễn