Hoàng Dũng

Về Phía Mưa Hoàng Dũng - Thế Bảo
Hoa Kỳ (Colours Version) Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Một Điều Chưa Nói Hoàng Dũng - 14 Casper
Thầm Thương Trộm Nhớ Miu Lê - Hoàng Dũng
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Thói Quen (25 Mét Vuông) Hoàng Dũng - Gducky
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Vì Anh Vẫn Hoàng Dũng