...
Khi Con Là Mẹ Đông Nhi
...
Chống Lại Thế Giới Ngô Kiến Huy
...
...
72 Phép Thần Thông Ngô Kiến Huy - Yuno Bigboi
...
Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
...
...
Jetts It Up Ngô Kiến Huy - DTAP
...
...
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
...
Muốn Một Lần Thất Tình (Beat) Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc
...
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
...
Yêu Không Đường Lui Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
...
Muốn Một Lần Thất Tình Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc
...
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
...
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng