...
Khi Anh Nhớ Em Bằng Cường
...
Lần Nào Em Cũng Thế Bằng Cường
...
Thu Yêu Thương Bằng Cường
...
Vẫn Yêu Đời Bằng Cường
...
...
...
I Just Wanna Say (Remix) Bằng Cường
...
Xin Lỗi Tình Yêu Này Bằng Cường
...
Yêu Thật - Thật Khó Bằng Cường
...
Duyên tại ý trời Bằng Cường
...
Chỉ còn là ký ức Bằng Cường
...
...
Yêu Cô Bạn Thân (Beat) Bằng Cường
...
Cánh Hồng Xuân Beat Nhiều ca sĩ
...
Cánh Hồng Xuân Nhiều ca sĩ