CM1X - Đinh Trang - Chúc Hỷ
Mùa Xuân Trên Quê Hương Đăng Dương - Đinh Trang
Tình Em Đinh Trang
Miền Xa Thẳm Đinh Trang
Áo Mùa Đông Đinh Trang
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06