...
Đến Bên Mưa Đông Nhi
...
Đợi Chờ Đông Nhi
...
...
Có Những Yêu Thương Nào Đông Nhi - Huỳnh Thanh Bình
...
Vì Ai Vì Anh Đông Nhi
...
Baby Là Anh Đó Đông Nhi
...
...
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
...
...
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
...
Tình Yêu Và Bạn Ông Cao Thắng
...
Tết Đến Rồi Vui Thôi Uni5 - Gala Nhạc Việt
...
Một Năm Đã Qua Nhiều ca sĩ
...
Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa Bùi Anh Tuấn - Gala Nhạc Việt
...
Ta Nên Dừng Lại Ông Cao Thắng