...
Anh Hãy Đi Đi. Thanh Thảo
...
Không Còn Anh. Thanh Thảo
...
Anh Kể Em Nghe. Thanh Thảo
...
Cho Dù Xa Cách Thanh Thảo
...
Keep On Moving. Thanh Thảo
...
...
Ôi Tình Yêu (Remix) Thanh Thảo
...
OK Chia Tay (Remix) Thanh Thảo
...
Hãy Yêu Nhau (Remix) Thanh Thảo
...
...
Xót Xa (Remix) Thanh Thảo
...
...
Chỉ Trừ Có Anh Thanh Thảo
...
...