Bảo Kun - Hoàng Yến Chibi
Ừ! Em Xin Lỗi Nhiều ca sĩ
Bài Này Anh Chưa Đặt Tên Bảo Kun - Nguyễn Khoa
Con Đã Về Hoàng Yến Chibi
Giống Một Ngày Hoàng Yến Chibi
Một Ngày Hoàng Yến Chibi
Em Ơi Đừng Buồn Hoàng Yến Chibi
Nếu Đã Là Định Mệnh (Ver. 2020) Hoàng Yến Chibi - Hoàng Luân
Yêu Thầm (Live Performance) Nhiều Ca Sĩ - Hoàng Yến Chibi
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Nắng 20 Hoàng Yến Chibi - Hùng Hào Hoa
Nếu Đã Là Định Mệnh (Version 2020) Hoàng Yến Chibi - Hoàng Luân
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Hò Xự Xang Cống Xê (Thằng Khờ 3 OST) Bảo Kun - Bảo Anh Tóc Xoăn