Thanh Ngọc Tiến
Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Cát Bụi Cuộc Đời Thanh Ngọc Tiến
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Thanh Ngọc Tiến
Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến
Sau Lần Hẹn Cuối Thanh Ngọc Tiến
Tơ Hồng Remix Thanh Ngọc Tiến
Ru Nửa Vầng Trăng Remix Thanh Ngọc Tiến
Chim Sáo Ngày Xưa Remix Thanh Ngọc Tiến
Ngọn Trúc Đào Thanh Ngọc Tiến
Hai Chuyến Tàu Đêm Thanh Ngọc Tiến
Mười Năm Tái Ngộ Thanh Ngọc Tiến