...
Bến Sông Chờ Trương Phi Hùng
...
Căn Nhà Màu Tím Trương Phi Hùng
...
Cho Vừa Lòng Em Trương Phi Hùng
...
Gặp Lại Cố Nhân Trương Phi Hùng
...
Hạ Buồn Trương Phi Hùng
...
Hạ Thương Trương Phi Hùng
...
Hồi Tưởng Trương Phi Hùng
...
Nếu Một Ngày Trương Phi Hùng
...
Sao Đổi Ngôi Trương Phi Hùng
...
Vầng trán suy tư Trương Phi Hùng
...
Vì trong nghịch cảnh Trương Phi Hùng
...
Ba tháng tạ từ Trương Phi Hùng
...
Qua xóm nhỏ Trương Phi Hùng
...
Hát nữa đi em Trương Phi Hùng
...
Màu hoa bí Trương Phi Hùng