...
Gái Xuân Lưu Ánh Loan
...
Đoản Xuân Ca Lưu Ánh Loan
...
Xuân Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Leo Minh Tuấn
...
Điệp Khúc Mùa Xuân Lưu Ánh Loan - Hồng Quyên
...
Mùa Xuân Bên Nhau Lưu Ánh Loan
...
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đất Trời Vào Xuân Lưu Ánh Loan
...
Hạnh Phúc Đầu Xuân Lưu Ánh Loan
...
Chúc Tết Lưu Ánh Loan - Ý Linh
...
Tiễn Đưa Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xa Quê Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
‎Tuyết Lạnh Lưu Ánh Loan
...
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lưu Ánh Loan
...
Con Tim Tan Vỡ Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
...
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan