...
Nhỏ Ơi Hồ Quang Hiếu
...
Chia Tay Tuổi Học Trò Hồ Quang Hiếu
...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Giấc Mơ Lạnh Hồ Quang Hiếu
...
Một Tình Yêu Đúng Nghĩa Hồ Quang Hiếu
...
Không Cảm Xúc Hồ Quang Hiếu
...
Ngã Tư Đường Hồ Quang Hiếu
...
Hạnh Phúc Là Em Hồ Quang Hiếu
...
Sao Em Nỡ Ra Đi Hồ Quang Hiếu
...
Cho Anh Một Lần Hồ Quang Hiếu
...
Hãy Hiểu Cho Anh Hồ Quang Hiếu
...
Ngỡ Đã Quên Hồ Quang Hiếu
...
Nhớ Lại Hồ Quang Hiếu
...
...
Vô Tâm Hồ Quang Hiếu