...
Chúng Ta Là Anh Em Hồ Quang Hiếu
...
Người Khóc Cùng Anh Hồ Quang Hiếu
...
Cơn mưa chiều Hồ Quang Hiếu
...
...
Hãy Luôn Nhớ Về Nhau Hồ Quang Hiếu
...
Muốn Hóa Thành Cơn Gió Hồ Quang Hiếu
...
Cho Anh Lời Cuối Hồ Quang Hiếu
...
Ngược Chiều Yêu Thương Hồ Quang Hiếu
...
...
Có Những Lúc Hồ Quang Hiếu
...
Trò Đùa Tạo Hóa Hồ Quang Hiếu
...
Chúc Em Hạnh Phúc Hồ Quang Hiếu
...
Biết Phải Làm Sao Hồ Quang Hiếu
...
Bụi Trần Hồ Quang Hiếu
...
Em Không Có Thật Hồ Quang Hiếu