Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Mashup Giận Lòng - Xa Em (Noo's Chill Night) Đông Nhi - Noo Phước Thịnh
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Kẹt Nguyệt Đông Nhi
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ
Khóc (Piano) Đông Nhi
Chậm (Slowly) Đông Nhi - Suboi
Người Của Hôm Qua Ông Cao Thắng
Ngõ Vắng Đông Nhi
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

05
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08