Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Xuân Yêu Thương Lâm Chấn Huy
Yêu Trong Muộn Màng Uyên Trang - Lâm Chấn Huy
Anh Cho Em Mùa Xuân Lâm Chấn Huy - Lady Phương Thùy
Quyền Được Yêu Lâm Chấn Huy
Thôi Thì Em Đã Sai Lâm Chấn Huy - Hoàng Châu
Giận Mà Thương Lâm Chấn Huy
Con Bướm Xuân Lâm Chấn Huy
Nước Mắt Mẹ Hiền Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Mình Tạm Chia Tay Lâm Chấn Huy
Gượng Cười Lâm Chấn Hải