...
Mất Nhau Rồi Đan Trường - Hồng Quyên
...
...
Bến Sông Xưa Yên Nhiên
...
...
Tàu Về Quê Hương Nhiều ca sĩ
...
Về Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Bóng Dáng Thiên Thần Đan Trường
...
Cứ Đi Và Yêu Đan Trường - Trung Quang
...
Tết Nay Con Hứa Về Đan Trường
...
Quen Mà Xa Lạ Đan Trường
...
...
...
...
Hoa Trong Nụ Cười Đan Trường
...