Vân Khánh - Châu Liêm

Bông bí vàng Lệ Thủy - Châu Liêm
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Giận mà thương Version 2 Vân Khánh - Ngọc Quang
Võ Đông Sơ Châu Liêm
Tình nồng hương Châu Thanh - Châu Liêm
Hát mừng ngày Đản Sanh Quốc Đại - Vân Khánh
Thương nhau hát lý qua cầu Phượng Hằng - Châu Liêm
Nụ hồng Châu Liêm
Khúc ca mùa vui Nhơn Hậu - Châu Liêm
Nhành cây trứng cá Kim Thoa - Châu Liêm
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

05
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08