Hoàng Anh
Khoảnh Khắc Giao Mùa Hoàng Anh - Dật Hanh
Giờ Xa Lắm Rồi Hoàng Anh - Tân Duy Khánh
Cố Tìm Quên (Remix) The Men - Hoàng Anh
Mẹ Ơi Hoàng Anh
Tình khuyết Hoàng Anh - Hoàng Hiếu
Tình khuyết Hoàng Anh - Hoàng Hiếu