Trần Xuân - Đông Nguyễn
Tay Mẹ Hiền Đông Nguyễn
Nỗi Đau Đông Nguyễn
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn
Xin Nghèo Đi Xa Đông Nguyễn
Vườn Sơ Ri Buồn Đông Nguyễn
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Đổ Xiêu Trần Xuân