...
Câu hò điệu lý còn đây Dương Hồng Loan
...
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
...
Tết miền tây Dương Hồng Loan
...
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
...
Đau lòng Dương Ngọc Thái
...
Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
...
Mồ côi Dương Ngọc Thái
...
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Lỡ Duyên Phận Rồi Dương Hồng Loan
...
Nhớ Về Thăm Đồng Tháp Dương Hồng Loan