Nguyễn Duyên Quỳnh
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Cánh Hải Âu Nguyễn Duyên Quỳnh
Bức Tranh Màu Thơ Nguyễn Duyên Quỳnh
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Giấc Mơ Con Là Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh