Nhạc không lời

Đưa em đến nơi xa Nhạc không lời
Chúng ta là anh em tốt Nhạc không lời
Vì còn yêu Nhạc không lời
Tim anh tan vỡ Nhạc không lời
Người yêu đầu Nhạc không lời
Phố mưa rơi Nhạc không lời
Tất cả đã qua Nhạc không lời
Nỗi buồn đêm mưa Nhạc không lời
Gánh trong tim nỗi buồn Nhạc không lời
Còn yêu sẽ còn chờ Nhạc không lời
Thay lòng đổi dạ Nhạc không lời